NIC – Nordic Inline Hockey Championskip

I NIC spelas elitnivån och nivåerna straxt under i Sverige inom inlinehockey men också en del motionslag.
NIC är ett samarbetsprojekt mellan självständiga föreningar och grupper som spelar inlinehockey i Sverige.
Vår ambition är att utvidga så många lag som möjligt på alla nivåer och åldrar ska få möjlighet att spela inlinehockey i Sverige i organiserad form.
Vi har också ambitionen att utöka de nationella slutspelen och få med nordiska lag till ett gemensamma slutspel för norden.
En annan ambition är att skapa förutsättningar för internationellt spel både för lag och spelare som vill spela i ligor utomlands.
Vi vill därför samverka med exempelvis Stats Wars https://www.statewarshockey.com i USA.
I Sverige är också vår absoluta ambition att sporten så snart det går ska kunna anslutas till Riksidrottsförbundet så att officiella SM åter kan arrangeras och att allt spel inom NIC helt kan ske inom ramen för Riksidrottsförbundet.
NIC kommer 2023 bl a att spelas på orterna Sandviken, Stockholm, Karlstad, Göteborg och Oskarshamn. Men dialog pågår för flera platser och med bla Finland om samverkan.

Logg in